משרדים ועסקים

בבואי לעצב לך את העסק שלך אני לומדת קודם כל את הצרכים הפונקציונאליים והאחרים של העסק. אני מראיינת את הנוגעים בדבר על מנת לגבש את הצרכים האמיתיים של העסק הכוללים את השטחים הנדרשים, את הנגישות, את הקשרים בין הגורמים השונים. לאחר מכן אני נגשת לעבודת התכנון והעיצוב ומגבשת מספר חלופות תכנוניות המוגשות לך הלקוח לצורך בחירת החלופה המועדפת. לאחר ההחלטה על החלופה המועדפת אני נגשת להכנת המפרטים שאתם נצא להצעות מחיר. גם את בחירת החברה המבצעת אני מלווה כחלק מהשירות אותו אני נותנת. בשלב הביצוע שהוא חשוב ביותר אני פעילה בפיקוח על, במתן מענה לשאלות  ובלווי כולל של התהליך. הכי חשובה היא התוצאה, העסק שלך,  מעוצב בצורה שמזמינה את הלקוח, שמאפשרת לעובדים להיות יעילים ונינוחים ולעסק להיות רווחי ומשגשג.

קפה קפה1